เรียนต่อจีนต่างประเทศที่ประเทศจีนเอาชนะอุปสรรคทางภาษา

admin, 12 November 2021, Comments Off on เรียนต่อจีนต่างประเทศที่ประเทศจีนเอาชนะอุปสรรคทางภาษา
Categories: เรียนต่อจีน

เรียนต่อจีนมีเหตุผลดีๆ มากมายในการเลือกเอเชียเป็นจุดหมายปลายทางเมื่อวางแผนไปศึกษาต่อต่างประเทศ จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่อยู่ในอำนาจ เรียนต่อจีนและจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในด้านเศรษฐกิจโลกในทศวรรษต่อๆ ไป ในทำนองเดียวกัน เรียนต่อจีนเกาหลีเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางสำหรับการสร้างซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเกมใหม่ๆ (ชาวเกาหลีเป็นหนึ่งในผู้บริโภควิดีโอเกมคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุด)

เรียนต่อจีนความท้าทายที่สำคัญที่ต้องเผชิญเมื่อเลือกเรียนต่อต่างประเทศ เกาหลีและจีนเป็นประเทศที่มีภาษาที่ชาวตะวันตกเรียนรู้ได้ยากเป็นพิเศษ ภาษาถิ่นของจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนกลาง เป็นพยางค์เดียวและวรรณยุกต์ ภาษาจีนไม่มีความสัมพันธ์ทางภาษากับภาษาตะวันตก ฟอนิมเดียวอาจมีความหมายต่างกันถึงแปดความหมาย ขึ้นอยู่กับว่าโทนเสียงขึ้น ลง ระดับ สูง ต่ำ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีรูปสัญลักษณ์ต่างๆ กว่า 100,000 รูปที่สายตาชาวตะวันตกแยกแยะได้ยากหากไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดและ ฝึกฝน https://www.chinauinfo.com/

เรียนต่อจีนลักษณะหนึ่งของภาษาจีนที่มีประโยชน์คือความจริงที่ว่าไวยากรณ์ค่อนข้างง่าย ไม่มีการผันคำกริยา การผัน การลงท้ายคำ ข้อตกลง เรียนต่อจีนและกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของภาษาตะวันตกส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธรรมชาติของวรรณยุกต์ที่พูดภาษาจีน เรียนต่อจีนทักษะการได้ยินที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

เรียนต่อจีนภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ภาษาหลังเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลภาษาศาสตร์ชิโน – ทิเบต (ซึ่งรวมถึงภาษาพม่าด้วย) เกาหลีเป็นภาษาอัลไตซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษาตุรกีมองโกเลียและภาษาเอเชียกลางและไซบีเรียอีกหลายภาษาเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เรียนต่อจีนภาษาเกาหลีจึงมีคุณลักษณะทางไวยากรณ์มากมายที่คุ้นเคยกับผู้พูดภาษาตะวันตกมากกว่า ภาษาเกาหลีไม่เหมือนกับภาษาจีน ทุนเรียนภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์และต้องอาศัยการเรียงลำดับคำ การผันคำ ข้อตกลงกริยาและบริบทอย่างมาก

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website