ความน่าสนใจสำหรับบริการอบรมต่อองค์กรปัจจุบัน

admin, 19 February 2018, Comments Off on ความน่าสนใจสำหรับบริการอบรมต่อองค์กรปัจจุบัน
Categories: บริการ

อย่างไรก็ตามไม่ควรถือว่าเป็นการแข่งขันเพียงครั้งเดียวหรือเป็นประจำทุกปี การฝึกอบรมด้านบริการอบรมเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องรวมเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทำธุรกิจการฝึกอบรมลูกค้าที่ดีจะขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรตลอดจนระดับทักษะของพนักงานของคุณ ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าความพยายามในการฝึกอบรมลูกค้าของคุณจะได้รับผล

เริ่มด้วยการสิ้นสุดในใจ คุณต้องการทำอะไรกับการฝึกอบรมการบริการอบรมของคุณ คำตอบของคุณจะไม่ซ้ำกับธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้และประเภทของลูกค้าที่คุณให้บริการ ตัวอย่างเช่นหากคุณดำเนินธุรกิจทำความสะอาดแห้งคาดหวังของคุณอาจเป็นที่ลูกค้าจะได้รับการต้อนรับอย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามาในร้านของคุณเสื้อผ้านั้นจะได้รับการทำความสะอาดตามข้อกำหนดและปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขตามนโยบาย / การปฏิบัติที่กำหนดไว้ ได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับลูกค้า

หากคุณดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าของคุณอาจรวมถึงการติดต่อกับลูกค้าอย่างยาวนานเพื่อระบุความต้องการระบุจุดตรวจสอบตลอดขั้นตอนการให้คำปรึกษา ฯลฯ โดยไม่คำนึงถึงเฉพาะประเด็นก็คือคุณต้องมีความคิดที่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่คุณต้องการบริการอบรม จากนั้นคุณสามารถใช้ผลลัพธ์เหล่านี้เพื่อช่วยเน้นการฝึกอบรมการบริการลูกค้าของคุณโดยตรง

กำหนดความสำเร็จ พนักงานต้องมีความคาดหวังที่ชัดเจน พวกเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จ แต่พวกเขาต้องการที่จะรู้ว่าความสำเร็จ “ดูเหมือน” และวิธีที่คุณจะตัดสินความพยายามของพวกเขา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่คุณระบุไว้ปริมาณมากที่สุดเท่าที่คุณจะวัดความสำเร็จในการให้บริการลูกค้าได้ ให้มาตรการเหล่านี้แก่พนักงานตามเป้าหมายที่จะได้รับ สื่อสารความคาดหวังของคุณ เฉพาะเจาะจง อย่าคิดว่าพนักงานรู้ว่าคุณคาดหวังอะไรในด้านการให้บริการ จงเฉพาะเจาะจงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ บริการอบรม การปฐมนิเทศพนักงานใหม่คือเวลาที่จะให้พวกเขารู้ว่าความคาดหวังของบริการของคุณเป็นอย่างไร

จัดหาเครื่องมือที่พนักงานต้องการบริการอบรมของคุณ พนักงานต้องการเครื่องมือและต้องการทราบวิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นถ้าพนักงานไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้อาจมีปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากนักออกแบบกราฟิกไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดและฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมเขาอาจจะไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงหรือตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที บริการอบรมโทรศัพท์มือถืออาจเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับพนักงานขายซึ่งอยู่ห่างจากโต๊ะทำงานบ่อยๆ

 

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website